162. Johanna Karimäki (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
162
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Ärade president! Under sommaren som gått utbröt minst ett femtiotal skogsbränder i Sverige. Bränderna inträffade efter en period av långvarig torka och ihållande höga temperaturer. Sommaren var ovanligt torr och het i stora delar av Europa. Totalt förstördes 25 000 hektar skog. Även i Finland rådde hög risk för en liknande situation. Vi hade behov av hög beredskap i Finland. Likväl finns det nu en debatt hos oss om varför vi, trots en fråga från Sverige, inte kunde avvara Gränsbevakningsväsendets eller Försvarsmaktens helikoptrar. Med utgångspunkt i den gångna sommarens bränder i Sverige vill jag fråga hur utrikesministrarna bedömer vår förmåga att agera tillsammans för att hjälpa varandra i händelse av naturkatastrofer och andra samhällsprövningar, särskilt i ljuset av klimatförändringar som utsätter vårt samhälle för nya prövningar.