164. Wille Rydman (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
164
Person
Speaker role
Konservative gruppes talsperson
Date

Herr president! Värderade utrikesministrar! Under kalla kriget undvek man att tala om utrikes- och säkerhetspolitik i Nordiska rådet, inte minst därför att Finland hade en svår situation med trycket från Sovjetunionen. Men nuförtiden har tiderna förändrats på så sätt att det är utrikes- och säkerhetspolitik som kanske debatteras mest här i Nordiska rådet. Det är bra, för jag upplever att vi delar så många gemensamma värderingar när det gäller utrikespolitik och samhällsmodeller. Det är bra att det finns en arena där också parlamentariker kan koordinera och samarbeta med varandra och dela sina tankar om situationen i världen. 

Fortfarande möts vi av utmaningar som har att göra med att våra länder har fattat olika beslut när det gäller medlemskap i internationella organisationer, antingen det är frågan om Europeiska unionen, försvarsalliansen Nato eller andra organisationer. Det gör det lite svårare att i praktiken koordinera hur man ska samarbeta inom de nordiska ramarna och få ut så mycket nytta som möjligt av det nordiska samarbetet.

Därför vill jag gärna höra lite tankar från våra värderade utrikesministrar: Hur ska vi bättre koordinera det nordiska samarbetet i framtiden också på utrikesministernivå, på den europeiska nivån och på försvarsnivån när det gäller till exempel militärt samarbete i organisationer som försvarsalliansen Nato, så att vi kan få ut så mycket nytta som möjligt av det gemensamma nordiska.