Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Om Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)

Ministerrådet for Uddannelse og Forskning skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs og kompetenceregion. Målet er at sikre Norden som et sammenhængende og dynamisk uddannelses-, forsknings-, og innovationsområde, samt tilstræbe maksimal nordisk merværdi og styrke.

De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør Ministerrådet for Uddannelse og Forskning.

Samarbejdet i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning fokuserer især på at fremme den nordiske merværdi på følgende hovedområder:

  • Skolesamarbejde og voksenundervisning
  • Højere uddannelse og forskning
  • Sprogsamarbejde på tværs af Norden
  • Informations- og kommunikationsteknologi

Samarbejdsfora

Ministrene mødes op til 1 - 2 gange årligt for at diskutere og beslutte tiltag, der kan styrke arbejdet på områder, hvor fælles handling og politik har større effekt end hvad landene hver for sig kan opnå – den såkaldte ”nordiske nytte”.

Tilknyttet ministerrådet er Embedsmandskomiteen for Uddannelse og Forskning, der består af repræsentanter fra ministerier og styrelser i de nordiske lande og på Færøerne, Grønland og Åland, og mødes fire til fem gange årligt. Komitéen leder det praktiske arbejde og forbereder ministrenes møder.

Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige drift af det nordiske samarbejde.

Afdelingen for Kundskab og Velfærd forbereder de spørgsmål, som tages op i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning og den tilknyttede Embedsmandskomite. Det er også her man sikrer, at alle beslutninger taget i disse fora føres ud i livet.

Nordiske Institutioner og samarbejdspartnere

Inden for området uddannelse og forskning findes en lang række institutioner og samarbejdsorganer, som helt eller delvis finansieres af Ministerrådet for Uddannelse og Forskning. De bidrager inden for deres respektive områder til at nå Rådets politisk fastsatte mål.

Institutioner

Programmer

Samarbejdsorganer