Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Om den nordiske arbejdsgruppe for klima og luft

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for klima og luft er at bidrage til at reducere udslippene af klimagasser og luftforurening. Synergier mellem tiltag på klima- og luftområdet skal varetages.

Indenfor klimaarbejdet medfører dette, at gruppen skal bidrage til en ambitiøs implementering af Paris-aftalen, herunder arbejde for at de nordiske lande fortsat udgør en foregangsregion i den omstilling af samfundene, som er nødvendig for at opfylde Paris-aftalens mål indenfor såvel udslips reduktioner og klimatilpasning, som finansiering.

Gruppen skal drive det fortsatte samarbejde i de internationale klimaforhandlinger og arbejde for forhandlingernes fremskridt og udvikling. 

Indenfor luftarbejdet medfører dette, at gruppen skal styrke arbejdet i luftkonventionen (CLRTAP) og arbejde aktivt for reducerede udslip af miljø- og helseskadelige luftforureninger i Norden, Europa og Arktis, samt øge viden om effekterne af luftforurening, sammenhæng mellem luft og klima og samarbejde om mulige integrerede forebyggende tiltag.

Gruppen skal indenfor sit arbejdsområde bidrage til opfyldelsen af de relevante globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.
 

Contact information