69. Janine Alm Ericson (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
69
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Fru ordförande! Mittengruppen ställer sig positiv till den socialdemokratiska gruppens förslag om att gemensamt definiera högsta tillåtna koldioxidbelastning per kvadratmeter i nybyggen i Norden. Mittengruppen framförde ett förslag om klimatsmart byggande i Norden under hösten 2018, som utskottet nu har behandlat färdigt efter ett brett seminarium med ledande forskare och visionära inom branschen. I budgeten för det kommande året har rådet också reserverat medel för att främja just gemensamma byggregler i Norden. Vi kan konstatera att det finns en samsyn i rådet på att byggsektorn ska bidra till ett samhälle som i allt högre grad är koldioxidneutralt.

Vårt förslag, liksom detta, avser att gemensamt se över byggsektorns inriktning i hela regionen för ökad hållbarhet och därmed att, förutom att bidra till att nå klimatmålen, vara en konkurrensfördel och en exportmöjlighet i förhållande till EU:s interna marknad. Våra gemensamma, progressiva steg för att rikta byggsektorn är i själva verket en tydlig signal till våra marknader om vad som krävs. Det skapar goda förutsättningar för att tydligt nischa vårt kunnande på större marknader.

Vår enda lilla invändning är dock att den socialdemokratiska gruppen kunde har dryftat denna sida av samma mynt under utskottets behandling av vårt förslag, då inriktningen är så likartad.