76. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
76
Date

Vi från Nordisk grön vänster välkomnar en debatt om säkerhet kring 5G. Om vi ska vara ärliga är oron över andra länders påverkan eller inte påverkan på något så kritiskt som vår utveckling av nätet påtaglig. Där skulle jag vilja rikta kritik mot en del av de grupper som närvarar här i dag. Ja, säkerhetsaspekterna är A och O i denna fråga. Men hur gör vi för att komma ifrån sårbarheten om privata företag är de som har makten över nätet. Som marknaden ser ut i dag finns det inga säkra företag. Ett finskt företag kan i morgon köpas upp av Saudiarabien eller Kina, bara för att ta ett exempel.

Utbyggnad av 5G är inte enbart en utveckling av 4G-nätet utan utgör också ett system som möjliggör utveckling av helt nya tjänster som kräver kommunikationslösningar som inte är beroende av eller riskerar att påverkas av aktörer som har andra intressen än just det tekniska. En framgångsrik utbyggnad av 5G-nätet skapar också förutsättningar för ökad elektrifiering inom transportsektorn och stärka kommunikationsförutsättningar på landsbygden. Utbyggnad av 5G-nätet har därmed potential att bland annat lägga grunden för innovativa och klimatsmarta transporter och automatisering, för att bara ge ett par exempel. Att tillgodose dessa nyttigheter förutsätter att en utbyggnad i alla led säkerställer våra säkerhetsintressen. Därför bör länder i högre grad se över vem som ska ha kontrollen över it-området.

En sak som vi borde titta på är 5G-nätets implementering i hela Norden, något som redan påbörjats genom nordiskt samarbete. Det välkomnar vi, för det här är någonting som alla ska kunna ta del av.