207. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
207
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppens talesperson
Datum

Fru president! Det finns två existentiella hot mot mänsklighetens överlevande. Det ena är en ohållbar utveckling med klimatförändring och minskad biodiversitet som de största utmaningarna. Det andra är kärnvapen och andra massförintelsevapen.

Klimatfrågorna står på den mest centrala platsen i det nordiska samarbetet, och så ska det vara. Vad gäller kärnvapen så har frustrationen över frånvaron av alla framsteg i kärnvapennedrustningen lett till en process i FN som har slutat med godkännande av ett avtal om allmänt och totalt förbud för kärnvapen. Det finns olika åsikter inom och mellan de nordiska länderna om huruvida vi faktiskt kan främja kärnvapennedrustning med avtalet. Men detta oaktat är vi eniga om själva målet om en värld utan kärnvapen, och vi vill se att de nordiska länderna samarbetar för att befrämja inte enbart kärnvapennedrustning utan också för att förhindra en ny kapprustningsspiral och utvecklande av helt nya vapensystem såsom autonoma robotvapen.

Det nordiska samarbetet och aktiv påverkan behövs också för att försvara och förstärka det multilaterala, regelgrundade internationella samarbetet med bindande och effektiva avtal och samarbetsorgan som har försvagats av olika stormakter med föga respekt för mänskliga rättigheter eller internationell rätt.