309. Lorena Delgado Varas (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
309
Speaker role
Nordisk Grön vänster
Date

Vi har reserverat oss i utskottets betänkande. Utskottet menar att det inte utgör någon nordisk nytta att arbeta med frågan i Nordiska rådet.

Men detta påverkar ungefär 100 000 Nordenbor som har blivit adopterade under de senaste 40 åren. Visst har processerna förbättrats, men inte helt. Det räcker att titta på de adoptioner som utförs från Kina, bland annat, där urfolket ugirierna har åberopat att deras barn blir bortadopterade. Detta pågår i dag.

Motionen berör alltså nästan 100 000 Nordenbor och deras familjer. Självklart menar jag inte att alla dessa är olagliga adoptioner, men många utlandsadoptioner utförs ändå från rättsosäkra länder och diktaturer. I Chile pågår en rättsprocess där över 2 000 adoptioner är brottsmål. Av dessa är 600 svenska adopterade personer.

I dag samarbetar de nordiska adoptionsorganisationerna för att lobba gentemot regeringar och hitta gemensamma former i den nordiska regionen. Det handlar också om att dela med sig av erfarenheter. De samarbetar också på plats. Det är inte alltid så att olika nordiska länder har personer på plats, utan oftast delar man på personer så att man hanterar adoptionerna på samma sätt. Därför är det extra viktigt att vi har samma sätt att bemöta dessa adoptioner här.

När adoptioner har fel grund har det förekommit barnhandel eller olagligheter. Det är jättesvårt för de adopterade att få tillräckligt med stöd i de olika nordiska länderna.