Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Kontrakt om analyse av utvikling og respons i de nordiske arbeidsmarkeder som følge av Covid-19 pandemien

04.06.20 | Stödmöjlighet
Covid-19 pandemien førte til smittebegrensningstiltak i alle de nordiske land. Tiltakene har variert noe fra land til land, og flere land brukte tiltak for å legge restriksjoner på eller begrense samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser, næringer, skoler, landegrenser og geografiske områder.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
tis, 2020/07/07 - 14:00
Relaterade organisationer
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Prosjektet skal gi nordisk nytte gjennom analyse og kartlegging av hvordan landenes tiltak har virket for å begrense arbeidsledighet, oppsigelser, og virket for å bidra til tilbakevendig til et arbeidsmarked slik det var før pandemien.

Kontakt