Klimatomställningen och relationen stad och land

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlagom hur stad och landsbygd i Norden påverkasav klimatomställningen och vilken effekt dettahar på sammanhållningen i Norden.
Publikationsnummer
2020:7