Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Giftfri og sirkulær økonomi for plast i EE-produkter

19.10.20 | Stödmöjlighet
Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) skal, i samarbeid med Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier og helse (NKE), undersøke hvordan design av elektroniske og elektriske produkter kan forbedres slik at plast som inneholder miljøgifter begrenses og tas ut av kretsløpet. Det skal også sees på muligheter i eksisterende og framtidig regelverk og virkemidler som stimulerer forbrukere og innkjøpere til å velge produkter som inneholder plast uten innhold av miljøgifter.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
ons, 2020/11/11 - 12:00
Ekonomisk ram
500 000 DKK
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Island
Norge
Sverige
Grönland

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om og kan styrke ressurseffektivitet av elektriske og elektroniske produkter i Norden, og skal deles opp i to hoveddeler:

  1. Identifisere hvordan design av elektriske og elektroniske produkter kan forbedres slik at plast som inneholder miljøgifter begrenses og tas ut av kretsløpet, og hvordan nordiske markeder kan påvirke verdikjeden.
  2. Identifisere muligheter i EUs økodesigndirektiv og andre relevante virkemidler som kan bidra til at forbrukere og innkjøpere i større grad velger EE-produkter som fremmer sirkulær økonomi, dvs. ikke inneholder plast med miljøgifter og som er egnet for materialgjenvinning.
Kontakt