Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Kontrakt om Bærekraftig forbruk i Norden

18.11.20 | Stödmöjlighet
Oppdraget innebærer å utføre og publisere en analyse om av effektene av nordisk forbruk i Norden og globalt, samt forslag til tiltak for å oppnå bærekraftig forbruk i Norden, og å arrangere et kunnskapsdelingsarrangement for å presentere resultatene.

Analysen og etterfølgende kunnskapsdeling er forventet å fungere som grunnlag for den videre utviklingen av Nordisk ministerråds fremadrettede satsning på temaet bærekraftig livsstil.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
mån, 2021/01/18 - 14:00
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Norge
Sverige
Island