Menneskehandel – 2000-tallets slaveri

Sluttrapport fra Det parlamentariske østersjøsamarbeidets rapportører på menneskehandel - August 2013

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Til tross for at de fleste land har iverksatt tiltak mot menneskehandel som for eksempel nasjonale handlingsplaner og ny lovgivning, har forekomsten av menneskehandel eller slaveri ikke minsket. Antallet domfellelser mot menneskehandlere er fremdeles få. Flere og flere ulike former for menneskehandel kommer for en dag: menneskehandel for tvangsarbeid, menneskehandel for tyveri og annen kriminell virksomhet (der ofrene blir tvunget til å begå kriminalitet), menneskehandel for tigging, menneskehandel for identitetstyveri, menneskehandel for tvangsekteskap, menneskehandel med barn og til og med handel med menneskelige organer. Vårt hovedinntrykk er at kampen mot menneskehandel langt fra er over. Vi trenger hardere og smartere tiltak for å bekjempe menneskehandel.
Publikationsnummer
2013:417