389. Magnus Ek (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
389
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Jag vill börja med att göra tydligt att nu kliver jag ur rollen som ordförande i utskottet och sätter på mig Mittengruppenhatten, så att säga.

Om jag får ta en liten replik på Maria Stockhaus anförande vill jag säga att det är helt riktigt att det ännu inte är helt klart med externa finansiärer. Vi har ett gott hopp, som jag tycker att vi kan underbygga, om att det kommer att finnas en vilja hos externa aktörer att bidra. Man kan tänka sig att det blir en viss svårighet ifall vi inte lägger in några egna pengar och tänker att det här ska bara göras först. Det blir lite grann en situation med hönan och ägget. Jag undrar hur Maria Stockhaus ser på det. Hade det varit lätt att komma med en tom kasse och säga till externa aktörer: "Snälla, var vänliga och fyll upp den här!"

Den andra biten är att det inte bara handlar om att involvera unga i våra processer eller ens i politiska processer utan om att också koppla ihop ungdomsorganisationer med akademi och näringsliv. Om man inte vill ta detta initiativ, hur ser Maria Stockhaus i så fall på hur man ska facilitera den funktionen?