Fra drøm til virkelighed

Om nordiske kompetencemål og didaktiske principper for undervisning i entreprenørskab

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordisk Ministerråd har i flere faser arbejdet for at styrke entreprenørskabskultur- og uddannelse i de nordiske lande. Globalisering, teknologisk udvikling, forandringshastighed og demografiske ændringer udfordrer såvel den nordiske velfærdsmodel som det enkelte individ. Kompetencerammen henvender sig til en lang række interessenter: Den er først og fremmest et redskab til lærere og praktikere som kan finde kompetence- og læringsmål samt didaktiske principper for undervisningen. Kompetencerammen henvender sig også til beslutningstagere, som skal skabe lovgivning og rammer for at entreprenørskabsundervisning kan finde sted. På samme måde henvender den sig til ledere der i dagligdagen skal understøtte strukturer og skabe miljøer samt pædagogisk udvikling så entreprenørskabsundervisning bliver en integreret del af grundskolen.
Publikationsnummer
2015:791