307. Tone Wilhelmsen Trøen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
307
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jo, det er en veldig viktig sak, men jeg har også respekt for at dette kanskje er en noe prematur debatt i enkelte parlamenter, i hvert fall virker det som om det å diskutere avkriminalisering og å diskutere mer hjelp og mindre straff er det som er svaret fremover, for å gjøre det bedre, det vi ikke har klart på veldig, veldig mange år.

Vi sitter jo i velferdsutvalget og prioriterer, og derfor har vi ikke prioritert dette. Men jeg vil anbefale alle å lese den norske offentlige utredningen fra rusreformutvalget. Der ligger det mye kunnskap som jeg tror vil være like relevant for de andre nordiske landene.