381. Per-Arne Håkansson (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
381
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag går upp i talarstolen för att betona vikten av att vi har som mål och inriktning att ha en enighet i Kontrollkommitténs arbete. Det är i den andan och med de utgångspunkterna vi arbetar. Vi försöker ha en så opartisk och oberoende bedömning som möjligt, och vi har gott stöd när det gäller den danska riksrevisionen. Den har fördjupat sig i de kritiska synpunkter som har kommit utifrån redovisningar av de projekt som ordföranden här redogjorde för. Det är ett pågående arbete, och vi kommer att följa upp det under kommande år. Nästa möte sker i januari, då vi kommer att ta upp detta igen. Här ingår också att vi ser över anslagen till partigrupperna och utifrån det granskar också denna verksamhet.

Vi har hittills arbetat i god enighet och med ett bra stöd från den danska riksrevisionen. Utgångspunkten är att vi kommer att fortsätta att utföra arbetet i denna eniga anda. Jag stöder de förslag som vi har lagt fram för Nordiska rådets session här i dag.