Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Modtagelse og integration af fordrevne og flygtninge fra Ukraine, Rusland og Belarus

14.11.22 | Stödmöjlighet
Den 4. marts 2022 aktiverede EU direktivet om midlertidig beskyttelse. En ny situation og forandringer i de nordiske og baltiske landes integrationslovgivning kombineret med de fordrevne og flygtningenes demografiske profil indebærer et behov for ny viden og nye metoder på integrationsområdet.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
lör, 2022/12/31 - 23:59
Relaterade organisationer
Land
Åland
Grönland
Färöarna
Estland
Lettland
Litauen
Sverige
Finland
Norge
Danmark
Island

Der er dermed blevet øremærket 2,2 millioner danske kroner til finansiering af projekter i de nordiske lande Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island, de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland samt de baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Formål

Det overordnede mål med denne indkaldelse af forslag er at støtte udarbejdelsen af nye initiativer, viden og metoder med fokus på at modtage og integrere fordrevne og flygtninge fra Ukraine, Rusland og Belarus i den nordisk-baltiske region.

De relevante fokusområder inkluderer, men er ikke begrænset til

 • modtagelses-, indkvarterings- og integrationsprocesser i lokalsamfundene
 • adgang til arbejdsmarked, uddannelse og børnepasning
 • sprogundervisning
 • sundhedstjenester, især psykosociale
 • udfordringer i forbindelse med de tidsmæssige aspekter af beskyttelse og integration
 • introduktionsprogrammer og civilsamfundets rolle
 • information og kommunikation

Hvem kan ansøge?

Indkaldelsen af forslag giver myndigheder på kommunalt, regionalt og nationalt plan, universiteter og andre højere læreanstalter, forskningsinstitutter samt andre nonprofitorganisationer i Norden og Baltikum mulighed for at ansøge om finansiering. Selvom private virksomheder ikke kan ansøge om og modtage finansiering direkte, kan de for eksempel inkluderes som projektparter, deltage i projektgrupper eller udføre et projekt på vegne af en projektejer.

Projektkriterier

Alle projekter bedømmes ud fra følgende kriterier:

 • Nordisk-baltisk værdi: Projektet skal stræbe efter tværsektorielt samarbejde, at skabe nye netværk på tværs af de nordiske og baltiske lande og inddragelse af målgrupper.
 • Projektdeltagernes ekspertise: Projektdeltagerne skal dokumentere deres ekspertise og erfaring på området.
 • Organisationsmæssig kapacitet: Ansøgeren/ansøgerne skal dokumentere, at der tidsmæssigt er kapacitet til at implementere projektet og sikre fremskridt samt tilstrækkelig økonomisk rapportering.
 • Kommunikationsplan: Projektet skal tage højde for formidling af resultaterne og deres potentielle indvirkning på de relevante interessenter.

Budgetrammen for ansøgninger er minimum 500 DKK og maksimum 2,2 mio. DKK.

Ansøgningsproces og tidsplan

• Udfyld ansøgningsblanketten, og send den til amm@norden.org og irmmun@norden.org senest 31. december 2022 klokken 23.59 CEST.

• Ansøgningen skal udfyldes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

• Referencegruppen i Nordic Programme on Integration evaluerer ansøgningerne og udvælger dem, der skal modtage finansiering. Beslutningen om finansiering meddeles senest den 15. februar 2023.

• Nordisk Ministerråds sekretariat har ansvaret for kontrakter og administration i forbindelse med projektet.

• Projektets start: Marts 2023

• Projektets afslutning: Senest 30. juni 2024