PR- og kommunikationsrådgivare

Vill du kommunicera och profilera nordiskt energisamarbete och hållbar utveckling?
De nordiska länderna har ambitiösa klimatmål och har tillsammans satt målet att bli världens mest hållbara och integrerade region, samt att vara banbrytande i den gröna omställningen. Här spelar energisektorn en central roll eftersom uppskattningsvis 80% av världens klimatpåverkande utsläpp är energirelaterade.
Nordisk Energiforskning (NEF) är den institution under Nordiska Ministerrådet som bidrar till att skapa det kunskapsgrundlag som krävs för att realisera Nordens vision. Vi administrerar och finansierar internationella forskningsprogram och -projekt som skapar mervärde till arbetet i de nordiska länderna. Dessutom innehar vi vissa sekretariatsfunktioner inom det energipolitiska samarbetet under Nordiska Ministerrådet. Vi är placerade i centrala Oslo och har 17 anställda från alla de nordiska länderna.

Vårt primära kommunikationsmål externt är att:
 • Främja och förmedla nordiskt mervärde ifrån energiforskningssamarbetet.
 • Öka synligheten för, samt förmedla, NEFs arbete och resultat.
 • Främja och förmedla energirelaterade delar av Nordens vision och insatsområden.

Vi söker en entusiastisk och initiativtagande kollega för både intern och extern kommunikation.

Dina arbetsuppgifter
 • Säkerställa riktad kommunikation till NEFs diverse målgrupper samt utveckla kommunikationsinsatser i olika kanaler, både elektroniskt och i tryck.
 • Vidareutveckla en övergripande kommunikationsplan.
 • Bistå med formulering av pressmeddelanden, skapa publikationer, blogginlägg m.m.
 • Redaktörsansvar för NEFs webbplatser.
 • Arrangera debatter och hjälpa till att organisera möten och konferenser relaterade till organisationens aktiviteter.
 • Generell kommunikationsrådgivning och ad hoc-uppgifter.

Vi söker dig som
 • Formulerar sig väl i skrift och som kan förmedla komplexa, politiska och yrkesmässiga problemställningar i konkreta texter.
 • Är bra på att inhämta information och kunskap från dina kollegor. Dina kollegor bör uppfatta dig som uppsökande och intresserad.
 • Har en välutvecklad organisationsförmåga.
 • Är en skicklig kommunikatör och som kan planera, uppbygga och genomföra kampanjer i olika medier, både innehållsmässigt och tekniskt.
 • Har relevant utbildning inom kommunikation eller journalistik.
 • Har erfarenhet från tidigare kommunikationsarbete och kunskapsförmedling, företrädesvis kopplat till forskningskommunikation, energi eller politik.
 • Har flytande kunskaper i åtminstone ett skandinaviskt språk samt goda kunskaper i engelska.

Dessutom är det önskvärt att du har:
 • Förmåga att arbeta inom ett brett spektrum av fackområden samt möjlighet att arbeta självständigt och målmedvetet, strukturerat och noggrant, i en internationell och ibland hektisk miljö.
 • Internationell erfarenhet, samt erfarenhet med anknytning till nordiskt samarbete i synnerhet, är en fördel. Dessutom kommer vi att fästa stor vikt vid tidigare erfarenheter inom projektledning.
 • Intresse för energi, till exempel: förnybara energikällor, energisystem, politik- och marknadsstyrning, utsläppsfri transport, industriell energianvändning och energieffektivitet.

Den ideala kandidaten är självgående, lösningsorienterad, flexibel och tycker om att arbeta i team.

Vi erbjuder dig:
 • En utmanande och självständig position i skärningspunkten mellan politik, forskning och energiutveckling.
 • En position inom en kompetent och professionell arbetsmiljö med goda möjligheter till inflytande.
 • Välutbildade, tillmötesgående och motiverande kollegor från alla de nordiska länderna, som arbetar i team.
 • Lön efter avtal, medlemskap i Statens pensionskassa, bra välfärdstjänster.

Arbetsplats är Oslo. En del resor kan förekomma.
Den lediga anställningen löper under en tidsbestämd fyraårsperiod, men har möjlighet att förlängas upp till fyra år i enlighet med Nordiska Ministerrådets riktlinjer. Statligt anställda har rätt till tjänstledighet om de önskar arbeta på Nordisk Energiforskning. Anställda som rekryteras från ett annat land än Norge har rätt till ersättning i samband med flytt från sitt hemland. Vi eftersträvar att ha en balans när det gäller ålder och kön på arbetsplatsen. Dessutom ska personalen på Nordisk Energiforskning återspegla den nordiska befolkningen i så stor utsträckning som möjligt, varför Nordisk Energiforskning kommer att sträva efter en balans mellan de olika nordiska nationaliteterna vid sitt val av kandidater.

Om du önskar veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Klaus Skytte (VD) på telefon +47 941 31 447 eller via e-post på klaus.Skytte@nordicenergy.org. Du kan också läsa mer om Nordisk Energiforskning på www.nordicenergy.org.


Information

Tittel

PR- og kommunikationsrådgivare

Organisasjon

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Søknadsfrist

05.06.2023 23:59

Ansettelsesvilkår

Lokale vilkår

Jobbkategori

Rådgiver