Vinnare av Nordiska rådets natur- och miljöpris 2012

Olli Manninen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordens förnämsta miljöpris på 350 000 danska kronor går i år till Olli Manninen från Finland. Priset ges för hans stora insats för att bevara Nordens skogar och bygga nätverk mellan de nordiska länderna för att mobilisera gräsrötterna på miljöområdet.

Manninen är aktiv i såväl Finland, Norge som Sverige, han har arbetat för i stort sett alla Nordens miljöorganisationer och bland annat upprättat webbportalen nordicforests.org. 

Han fick meddelandet om priset i en skog i Värmland, där han var i full gång med det arbete för att kartlägga och dokumentera behoven av fridlysning i de nordiska skogarna, som han nu belönas för.

- Nordiska rådets miljöpris går inte bara till mig, utan till alla dem som brinner för att bevara de nordiska skogarna. Den frivilliga insatsen är så viktig, också när det gäller att påverka politikerna till att göra en större insats för vår natur. Priset kommer att bidra till att säkerställa vårt arbete framöver, säger Olli Manninen, som inte minst är känd för att mobilisera och utbilda andra fältbiologer och miljöaktivister.

Bedömningskommitténs motivering

Olli Manninen har genom sina egna insatser som karterare och nätverksbyggare varit en central person bakom fredning av tiotals tusen hektar skog med höga naturvärden i taigan i Finland, Sverige och Norge. Han har bidragit till att utveckla system för kartering av rödlistade arter. Han har därtill varit en drivkraft bakom kampanjer, som har ökat allmänhetens och beslutsfattarnas kännedom om skogsnaturens biologiska mångfald. Priskommittén vill i år lyfta fram det värdefulla arbete som utförs av inom medborgarsamhället för att konkretisera miljöpolitiska mål.