Innehåll

27.03.20 | Information

Här kan du följa hur arbetsmarknaden i de nordiska länderna påverkas av Coronakrisen

Här har du möjlighet att följa utvecklingen på arbetsmarknaden i de nordiska länderna under coronapandemin.