Innehåll

28.05.19 | Nyhet

Nordiskt samarbete starkt närvarande på sommarens demokratifestivaler

Över hela Norden demonstrerar unga för klimatet. De utövar sin demokratiska rätt och kräver en hållbar framtid. Andra oroar sig över vår säkerhet och demokrati. Vi har lyssnat på dem och vi vill höra mer. Vill du?

21.05.19 | Nyhet

Ryska parlamentariker besökte Nordiska rådet i Köpenhamn

En grupp ryska parlamentariker har besökt Nordiska rådet i Folketinget i Köpenhamn. Under besöket diskuterades bland annat demokrati, mänskliga rättigheter samt klimat och miljö.