Arbetsgruppen för förnybar energi

Arbetsgruppen har till uppgift att genom utbyte av information och samarbetsprojekt bidra till att stärka de nordiska ländernas politiska och professionella arbete inom området förnybar energi samt att genom information och gemensamma projekt marknadsföra de nordiska ländernas teknologi och kunskaper till grannländerna, EU och globalt.

Information

Postadress

Att: Svend Søyland
Nordic Energy Research
Stensberggata 25
NO-0170 Oslo

Contact
Phone
+47 91 57 65 76 - sekretær