Arbetsliv i Norden

Arbetsliv i Norden är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Här hittar du nyheter och fakta, analyser, kommentarer och debatt, men också berättelser från arbetslivet. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Information

Postadress

Arbeidsforskningsinstituttet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Att.: Redaktør Berit Kvam
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontakt

Innehåll

Personer