Arbetsliv i Norden

Arbetsliv i Norden är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Här hittar du nyheter och fakta, analyser, kommentarer och debatt, men också berättelser från arbetslivet. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Information

Postadress

Arbeidsliv i Norden
Arbeidsforskningsinstituttet
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo