Avdelningen för HR, administration och juridik (HRAJ)

HRAJ handhar den överordnade ekonomistyrningen, inkluderande räkenskaper och budgetar. Avdelningen har ansvaret för rekrytering, personalutveckling samt personaladministration, inkluderande betalning av löner, skatter och avgifter. HRAJ har därtill ansvaret för servicefunktioner som IT och reception. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen också ansvaret för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för lagsamarbete (MR-LAG).

Innehåll