Avdelningen för HR, administration och juridik (HRAJ)

HRAJ har ansvaret för rekrytering, personalutveckling och personaladministration. HRAJ har dessutom ansvaret för servicefunktioner som IT och reception. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen också ansvaret för att samordna och förbereda möten i Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).

Content