Avdelningen för kultur och resurser (KR)

Avdelningen för kultur och resurser koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena MR-K: konst och kulturprojekt, medier och de nordiska husen; MR-SAM: barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); MR-JÄM: jämställdhet och LGBTI; MR-FJLS: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat.

Content