Avdelningen för kultur och resurser (KR)

Avdelningen för kultur och resurser samordnar det nordiska samarbetet inom områdena MR-Kultur: konst- och kulturprojekt, medier, de nordiska husen samt barn och unga; MR-Jämställdhet; MR-FJLS: fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk – och därunder också Ny nordisk mat.

Innehåll