BAT-gruppen (Best Available Technique) inom miljöområdet

BAT-gruppen är en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion HKP. BAT-gruppen arbetar med att främja kunskap om effektiv och hållbar produktion som en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Det nordiska samarbetet kring BAT tjänar två syften:
1) Att utarbeta information om BAT och renare teknologi till branscher med många nordiska och särskilt små och mellanstora företag.
2) Att sätta ett samnordiskt fingeravtryck på EU:s arbete med att utarbeta BREF dokument.

Information

Kontakt

Personer