Departementet för näring, arbetsmarknad, handel och energi (GL)