Departementet för näringsliv, handel, utrikesfrågor och klimat

Content

    Persons
    Näringsliv-, handel-, utrikes- og klimaminister