Ekonomiavdelningen (EKONOMI)

EKONOMI sköter den övergripande ekonomiska förvaltningen och bidragsförvaltningen (projekt, program, strategiska partner och de nordiska institutionerna). Avdelningen ansvarar för räkenskaper, budgetar, löner, skatter och avgifter för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden.

Innehåll