Nordens Välfärdscenter (NVC)

Nordens Välfärdscenter (NVC) har som uppgift att stärka de nordiska ländernas samarbete på välfärdsområdet. NVC bidrar och stöder nätverk, faciliterar erfarenhetsutbyten, förmedlar kunskap samt genomför nordiska samarbeten. NVC är placerat i Finland och Sverige.

Information

Postadress

Box 1073, SE-10139 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 30, Stockholm

Kontakt
Telefon
+46-8-54553600
Kontakt

Innehåll

Personer