Nordisk arbetsgrupp för hav och kust (NHK)

Gruppen skall stöda de nordiska länderna med aktiviteter, som bidrar till uppbyggning av det vetenskapliga underlagsmaterialet och skapa en bas för gemensamma åtgärder mot föroreningar i nordiska havs- och kustmiljöer.

Information

Postadress

Oscar Fogelberg
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

Kontakt
Telefon
+358 18 25549

Innehåll