Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS)

NOS-HS har ansvar för forskningsinitiativen "Explorative Workshops" och "NORDCORP".

Information

Postadress

NOS-HS-sekretariatet
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo