Nordiska institutet för sjörätt

Institutets akademiska personal täcker in ett brett spektrum av ämnen inom privaträtt och offentlig rätt, med ett särskilt intresse för områdena sjö- och transporträtt, försäkringsrätt samt olje- och energirätt.

Information

Postadress

P.O. Boks 6706
St. Olavsplass
NO-0130 Oslo

Contact
Phone
+47 22 85 96 00

Content

    Persons