Nordiska kommittén för bioetik (NKB)

Nordisk kommitté för bioetik grundades i 1989 för att befrämja nordiskt samarbete och informationsutbyte inom bioetik mellan forskare, parlamentariker, opinionsbildare och tjänstemän.

Information

Postadress

Telefon
+47 926 25 883

Postadress
NordForsk
v/ Marianne Aastebøl Minge
Stensberggata 25
N-0170 Oslo