Nordiska konjunkturgruppen

Konjunkturgruppen etablerades ursprungligen utanför det formella regeringssamarbetet, men har verkat under Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS) sedan 2004. Arbetsgruppen är sammansatt av representanter för de nordiska finansministerierna och utbyter bl.a. information om konjunkturutvecklingen och den ekonomiska situationen i Norden. Inför varje höstmöte i MR-FINANS utarbetar gruppen konjunkturrapporten "Ekonomiska utsikter i Norden".