Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (NOS-M)

NOS-M är samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar medicinsk forskning.

Information

Postadress

Att: Maria Nilsson
NordForsk
Stensberggata 26
Boks 2700 St. Hanshaugen
N-0131 Oslo

Contact
Phone
+ 47 99 38 02 64

Content

    Persons