Nordiska samarbetsnämnden för naturvetenskap (NOS-N)

Nordiska samarbetsnämnden för naturvetenskap är ett samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar naturvetenskaplig forskning.

Information

Postadress

NordForsk Attn. NOS-N sekretariatet/Kyosti Lempa
Stensberggata 27
NO-0170 Oslo

Content

    Persons