På tværs af Norden

På tværs af Norden - samlat
Photographer
norden.org

På tværs af Norden är en antologitrilogi som är en del av Lyftet – de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur. Huvudsatsningen är ett årligt tvärvetenskapligt seminarium om aktuell nordisk barn- och ungdomslitteratur, som resulterar i utgivningen av en tredelad antologi om seminariets teman och andra relevanta ämnen. Trevlig läsning!

På tværs af Norden 3: Social holdbarhed i nordisk børne- og ungdomslitteratur

Antologin ger en inblick i social hållbarhet i nyare nordisk barn- och ungdomslitteratur såväl ur ett forskningsmässigt, kommunikativt, illustrativt som ett litterärt skapande perspektiv. Antologin bjuder bland annat på essäer om social instabilitet, minoriteter och mångfald och ett hållbart kretslopp i nordisk barn- och ungdomslitteratur. Dessutom innehåller antologin sex berättelser om social (o)hållbarhet som har skapats i samarbete mellan nordiska illustratörer och författare. Antologin är den sista i en trilogi och gavs ut 2022. Bidragen är på danska, norska och svenska.

På tværs af Norden 2: Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur

Antologin ger en inblick i ekokritiska tendenser i nyare nordisk barn- och ungdomslitteratur, såväl ur ett forskningsmässigt, kommunikativt, illustrativt som ett litterärt skapande perspektiv. Antologin bjuder bland annat på essäer om antropocens utmaningar, undersökningar av relationen mellan natur, kultur och sopor samt miljöaktivister i nordisk barn- och ungdomslitteratur. Dessutom innehåller den sju starka ekodramer som alla är resultat av samarbete mellan nordiska illustratörer och författare. Bidragen i antologin är på danska, norska och svenska. Antologin är den andra i en trilogi och gavs ut 2021.

På tværs af Norden 1: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling

Antologin fångar upp nya tendenser inom barn- och ungdomslitteratur med nedslag i nordisk forskning och kommunikation. Den presenterar också idéer om hur barn- och ungdomslitteraturens forskning och kommunikation etablerades och hur den frodas över hela Norden. Essäerna i antologin handlar om det barnlitterära kretsloppet i Norden, ställer frågan om den nordiska bilderboken har en ålder, freestylar med nordisk rapsodi och sätter kvalitetsbegreppet under lupp. Bidragen i antologin är på danska, norska och svenska. Antologin är den första i trilogin och gavs ut 2019.

Om projektet Lyftet

Parallellt med att Nordiska ministerrådet inrättade Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2013 lanserades projektet Lyftet. Under åren 2019–2021 vidareutvecklades detta lyft för nordisk barn- och ungdomslitteratur med sekretariatet för Nordiska rådets litteraturpriser som projektledare. Huvudsatsningen är ett årligt tvärvetenskapligt seminarium om aktuell nordisk barn- och ungdomslitteratur. 

Seminariet kommer att vara en återkommande sommarhändelse under treårsperioden 2019–2021. Seminariet resulterar i utgivningen av en tredelad antologi som handlar om seminariets teman och andra relevanta ämnen. Antologin ges ut på vintern – både digitalt och som tryckt bok. 

Seminariet knyter och stärker band mellan olika aktörer och utövare inom den nordiska barn- och ungdomslitteraturen genom att forskare, författare, illustratörer, kommunikatörer och förläggare med anknytning till den nordiska litteraturmiljön deltar, nätverkar och skapar synergier – även efter seminariet och antologin.