Politikområden

Här kan du få inblick i ett flertal politiska områden som de nordiska länderna samarbetar om.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbetsprogrammet ska understödja de nordiska ländernas arbete med integration genom att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap.

Brændestabel i skov

Bioekonomi i Norden

Nordisk bioekonomi handlar om grön övergång. Den handlar om att ersätta ohållbara och fossilbaserade resurser, genom förädling av sidoströmmar och avfall samt genom att skapa cirkulära och hållbara lokala lösningar.