ACTION PLAN 2018-2020 Accelererad utbyggnad av 5G

07.11.18 | Projekt
Telekommunikasjonstest

A telecommunication test set connected to a network switch, to perform some data transmission quality measurements.  

Fotograf
Ildefonso Polo/Unsplash
För att accelerera och möjliggöra en bred utbyggnad av nästa generations mobilnät, 5G, så har svenska näringsdepartementet antagit sig uppgiften att skapa det nordisk-baltiska 5G-initativet. Ambition är, genom kartläggning av statusen på uppgraderingen av mobilnätet till 5G-teknik i de nordiska och baltiska länder och av statusen på planerna för etablering av ”small cell networks” i de nordiska och baltiska länderna, att skapa ökad förståelse för vilken företagsmodell som kan användas för att finansiera utbyggningen av 5G-mobilnätet i regionen.

Information

Datum
01.01.2018 - 31.12.2020