DIGINNO Gränsöverskridande digitala tjänster

07.11.18 | Projekt
Nordiska rådets session i Reykjavik 2015

Nordiska rådets session i Reykjavik 2015

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Arbetet för att etablera ”Cross Border Digital Services”, eller Gränsöverskridande digitala tjänster, hanteras huvudsakligen av DIGINNO. DIGINNO är en unik offentlig-privat samverkan som strävar efter att implementera en digital inre marknad i Norden och Östersjöområdet och är tänkt att agera föregångare till EU:s mål att etablera en digital inre marknad i hela Europa. Mer specifik så arbetar nätverket för en högre grad av implementation av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) i privata företag, utvecklandet av innovativa digitala offentliga tjänster samt främjandet av politiska diskussioner angående implementationen av den digitala inre marknaden i Norden och Östersjöområdet.

Information

Datum
01.01.2018 - 31.12.2020