Nordic SmartGovernment Bättre användande av företagsdata

07.11.18 | Projekt
Kommunikationsavdelningen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordic SmartGovernment är ett nordiskt sammarbete mellan ländernas bolagsverk som arbetar utifrån en vision att skapa en datadriven nordisk region, där data och digitalisering främjar värdeskapande genom delandet av data inom regionen på ett automatiskt, intelligent och säkert sätt. Värdet att tillgängliggöra all finansiell data mellan företag har uppskattats till 200 miljarder danska kronor från och med 2027, och att tillgängligöra detta värde strävar Nordic SmartGovernment sammarbetet efter.

Information

Datum
01.01.2018 - 31.12.2020
Kontakt