Nordiska energilösningar

23.07.18 | Projekt
Nordic Energy Solutions
Fotograf
Scanpix.dk
Både Parisavtalet och de nationella klimatåtagandena (NDC) betonar vikten av att stimulera den redan imponerande ökningen av förnybar energianvändning för att kunna överträffa tvågradersmålet. Med detta i åtanke har de nordiska länderna lovat att leverera på FN:s mål ”Hållbar energi för alla” både i Norden och i resten av världen.

Information

Datum
01.01.2017 - 31.12.2019

Nordiska energilösningar strävar efter att komplettera snarare än att duplicera befintliga lösningar och system, på både nationell och internationell nivå, och Nordiska ministerrådet tillför mervärde både som katalysator och opartisk mellanhand.

Norden har många framgångsrika tillverkare av energisystem (solenergi, vindkraft, vattenkraft, jordvärme och biomassa) som alla har ambitioner om ett större engagemang i utvecklingsländerna. De nordiska länderna har hundra års erfarenhet av samarbete kring ledningsnät över landsgränserna. De samarbetar också för att förbättra energisäkerheten och erbjuda elmarknadsdesign och regelverk i världsklass.

Norden har också omfattande erfarenhet av projektfinansiering, starka institutionella investerare (pensionsfonder) med fokus på förnybar energi och nordiska finansinstitutioner (Nordiska utvecklingsfonden, NEFCO, Nordiska investeringsbanken) som vill utöka omfattningen av sin verksamhet.

Nordiska energilösningar strävar efter att sprida information om nordiska lösningar, förbättra tillgången till förnybar energi och därigenom öka nordiska företags exportmöjligheter och konkurrenskraft inom förnybar energi.

I de prioriterade aktiviteterna ingår identifiering av brister i politiken för förnybar energi, finansiering och teknologi i utvecklingsländer och hur man kan minska dessa brister för att utnyttja ytterligare investeringar. Projektet ska fokusera på några specifika länder där nordiska regeringar, företag och andra organisationer redan är involverade och där utrymme för ytterligare expansion har identifierats.

Mer information:

Kontaktpersoner

Svend Søyland, projektledare, svend.soyland@nordicenergy.org