Nordiska välfärdslösningar

17.07.18 | Projekt
Nordic Welfare Solutions
Fotograf
Pexels.com
Folk från hela världen ser på de nordiska länderna – hur vi hanterar sociala utmaningar, hur vi bryr oss om äldre och bygger våra sjukhus och äldreboenden. Världen behöver nya helhetslösningar för välfärden. Detta projekt ska visa upp och demonstrera några av dem. De nordiska länderna ska ha ett ännu närmare samarbete för att samordna hur dessa lösningar presenteras för andra utvalda marknader.

Information

Datum
01.01.2017 - 31.12.2019

De nordiska länderna är ofta banbrytande och vägvisande när vården ska förändras för att möta framtidens utmaningar. Tack vare ett välutvecklat och välorganiserat hälso- och välfärdssystem kan Norden erbjuda skräddarsydda och innovativa välfärdslösningar inom områden som inte bara omfattar hälsa och välfärd utan även arkitektur, design, servicedesign och digitala lösningar – bara för att nämna några. Många av dessa nya lösningar främjar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi tror att nordiska välfärdslösningar kommer att hjälpa världen att närma sig ett antal av FN:s 2030-mål för hållbar utveckling: mål 3 (säkerställa god hälsa och främja välbefinnande för alla i alla åldrar), mål 9 (bygga klimattålig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering samt stödja innovation) och mål 12 (säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster).

Nordiska välfärdslösningar ska presentera nordiska lösningar för resten av världen och

  • främja utvecklingen mot FN:s 2030-mål för hållbar utveckling
  • stimulera exporten av nordiska produkter och lösningar
  • stärka nordiska exportföretags nätverk (värdekedjor) 
  • skapa ett starkt varumärke och en stark berättelse om nordiska välfärdslösningar
  • öka kunskapen om innovativa nordiska välfärdslösningar.

Nordiska välfärdslösningar är en del av statsministrarnas initiativ Nordiska lösningar på globala utmaningar. Initiativet som lanserades i september 2016 omfattar åren 2017–2019 och bygger på FN:s mål för hållbar utveckling. 

Mer information:

Kontaktperson

Mona Truelsen, projektledare, [m.truelsen@nordicinnovation.org]