ReGeneration 2030 Summit

01.12.17 | Projekt
Generation 2030 programmet lägger fokus barn och unga som aktiva aktörer för att hitta lösningar och fastställa prioriteringar att nå Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling i de nordiska länderna. Programmet har därför gett stöd till anordningen av tre stycken ReGeneration 2030 Summits på Åland i 2018, 2019 och 2020.

Information

Datum
01.12.2017 - 31.10.2020

ReGeneration 2030 är en ungdomsrörelse för Agenda 2030 och drivs av ungdomar från länder i Östersjöregionen. De årliga ungdomstoppmötena kommer att samla ungdomar från hela Östersjöregionen för att diskutera och föreslå lösningar för att nå Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.