Arbetsordning för Nordiska rådet

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordiska rådet bildades 1952 som ett samarbetsorgan mellan parlamenten och regeringarna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Finland anslöt sig 1955. När Nordiska ministerrådet grundades 1971 blev rådet parlamentarikernas samarbetsorgan.Rådet består av 87 parlamentariker utsedda av de nationella parlamenten. Färöarnas, Grönlands och Ålands delegationer ingår i Danmarks respektive Finlands delegationer. Rådet är initiativtagare och rådgivande samt har kontrollerande och pådrivande uppgifter i det nordiska samarbetet. Nordiska rådets organ är plenarförsamlingen, presidiet och utskotten.
Publikationsnummer
2020:007