Förebygg avfall

Elevhäfte

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Har du tänkt på vad du kastar i soporna? Hur mycket avfall tror du det blir under ett år? Om vi räknar med att en person slänger drygt 1,3 kilo i soporna varje dag under ett år, 365 dagar, blir det cirka 500 kilo avfall.  Tänk hur mycket det blir totalt när vi är många, till exempel en hel klass! Hade du kunnat använda något av det igen eller till något annat?För att undvika skapa onödigt pappersavfall bör materialet inte skrivas ut eller printas.
Publikationsnummer
2015:424