Norden i tal 2019

– din ingång till fakta om Norden

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna folder ger dig en inledning till den statistik som tecknar konturerna av våra nordiska samhällen. Foldern ger dig ett smakprov på den nordiska statistiken, men du kan fördjupa dig ytterligare i de många siffrorna som finns på norden.org/statistik.Exemplen i denna folder har hämtats från områden som beskriver vår vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Det handlar om att skapa ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.Syftet med nordisk statistik är att stödja de nordiska regeringarnas och de nordiska parlamentarikernas arbete med att skapa gemensamma lösningar som gynnar medborgarna i de nordiska länderna.
Publikationsnummer
2019:461