Harmonisering av biblioteksstatistik

Teknisk rapport / PM

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
I denna rapport sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av statistik över folk- och nationalbibliotek i de nordiska länderna. Vidare redovisas förutsättningarna för en fortsatt harmonisering av standarder för detta statistikområde. I enlighet med de variabler som återfinns i Nordic Statistics database (NSD) identifierar rapporten tre områden i behov av enhetliga standarder: antal bibliotek, bestånd och lån. Rapporten finner såväl likheter som skillnader mellan de definitioner och standarder som används i respektive land och lämnar ett antal rekommendationer för utveckling av statistiken.
Publikationsnummer
2021:031